Actueel

Activiteitenagenda

De onderstaand activiteiten zijn vanwege de lock down voorlopig stilgelegd. Ook de kantine is gesloten.

  • De creamiddagen op de woensdag zijn al weer gestart
  • Op 15 oktober start de sjoelcompetitie.
  • Kerstklaverjas zaterdag 18 december 2021, aanvang 14.00 uur
  • Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2022
  • Vrijwilligersavond 29 januari 2022
  • Ledenvergadering 18 februari 2022
  • paasklaverjas 9 april 2021
  • Open dag 2 juli 2022

Wijzigingen bestuur en inkoopcommissie

Na een aantal jaren penningmeesterschap door mevr. Brink wordt per 1 januari 2022 deze taak overgenomen door mevr. Christel Reker. In de inkoopcommissie worden de taken van Jan van Dijk overgenomen door dhr. Herman Kroes.

Jaarverslag van het jaar 2020 (ledenvergadering 2021)

Leden aantal

Het aantal leden is in het afgelopen jaar iets gestegen van 214 naar 227 dit jaar. Waarvan er 142 een tuin hebben en AVVN lid zijn, 11 meer dan vorig jaar.

Land uitgifte.

Het aantal akkers dat in gebruik is, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Het niet verhuurde deel van de tuin is nog steeds groot en bestaat uit veel grasland. Vorig jaar zijn we gestart met de vrijkomende akkers  inzaaien van Japanse haver ter verbetering van de grond structuur en minder maaiwerk, dat was dit jaar geen succes.

De keuze is nu wel of niet hier mee door gaan,  we kunnen ook winter rogge in gaan inzaaien.

Voor de afdeling Groenendael is de belangstelling voor tuintjes gelijk gebleven op dit moment is er 1 stukje beschikbaar van 0.5  are.

Het bestuur vind het aantal tuinen dat niet in gebruik is nog steeds te hoog.

Winter Activiteiten.

Deze zijn erg gezellig, op de anders nogal saaie winter middagen Door de aanhoudende corona crises blijven deze saai en wordt er niets gedaan, de kantine is dicht

Als er meer en of andere ideeën zijn voor gezellige middagen, bespreek ze met een van de bestuursleden.

Open dag.

Dit had een speciale moeten worden i.v.m. ons 50 jarig bestaan Ook deze is door de corona crises niet door gegaan. Als het mogelijk is volgend jaar beter.

Asbest op de tuinen

Na de inventarisatie van alle schuurtjes die op de tuin staan en van asbest daken voorzien zijn. Heeft bijna iedereen gehoor gegeven aan de oproep deze te vervangen door asbest vrije platen, er zijn er nog 3 die nog gedaan moeten worden. Het bestuur volgt de voortgang.

Verder was er wel weer asbest gedumpt op de tuin. Als vereniging draaien wij voor de kosten van het verwijderen en afvoeren op wat niet eerlijk is ten opzichte van de andere leden die wel netjes werken en afval zelf afvoeren Dus wil ik dit tuin lid oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en ons de gemaakte kosten van € 29,- te vergoeden.

Obstakels in de sloot.

Er zijn nogal wat mensen die drainage buizen, regenpijpen en andere obstakels hebben die ver in de sloot uitsteken. Als bestuur vragen wij ons af wat dit van nut heeft. Het maaien van de slootkanten wordt hierdoor een haast onmogelijke taak. Er is besloten dat de maaier die stukken over moet slaan. U zal het dus zelf schoon moeten houden, of de buizen zo kort afzagen dat de maaier er geen last van heeft. Het water loopt toch wel weg

Vrijwilligers / Werkplicht.

Dit jaar is er aan de alle singels onderhoud gedaan. Uit de voorste singel die gezaagd was zijn de bramen uit gehaald Dat dit een stevige klus was mag duidelijk zijn. Uit de andere singels moet dat nog gebeuren Maar het is de enigste manier die werkt. Maar de overhangende takken zijn wel afgeknipt.

Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die de werkplicht kunnen aan sturen, en het onderhoud op een aanvaardbaar niveau kunnen houden. Hiervoor zijn twee nieuwe bestuursleden gevraagd

Er is wel een vaste groep vrijwilligers die werk voor de vereniging willen doen, en altijd weer paraat zijn als er wat moet gebeuren.

Verder is het erg lastig om genoeg vrijwilligers te vinden die in de kantine willen staan, als die weer open mag

Tot Slot

Vragen wij u: Hou afstand 1,5 m is genoeg en hou je eigen tuin netjes en schoon en ruim de omgeving ook wat op. Als we dat allemaal doen ziet het tuinpark er een stuk beter uit  en beleven wij meer plezier aan onze hobby

En verder vragen we als bestuur om actief bezig te blijven met het werven van nieuwe leden. We zijn erg blij met de nieuwe tuinleden van dit jaar die over het algemeen ook nog wat jonger zijn.